جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

امام حسن عسگری (ع) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

امام حسن عسگری (ع)

پدر ایشان امام علی النقی علیه السلام و مادرش ام ولدی بود که او را حدیث نیز می گفتند . ایشان با چند خلیفه عباسی هم عصر بودند . خلفای عباسی همواره امام را تحت فشار و محدویت قرار میدادند . تعقیب و مراقبت از امام دهم و امام یازدهم به قدری بود که آنان را در میان لشکریان جای داده بودند و به همین دلیل این دو امام را به عسکریین لقب داده اند . بدین جهت که در آن دوران شیعه به صورت قدرت عظیم درعراق درآمده بود و حاکمین احساس خطر می کردند و طبق روایات میدانستند مهدی موعود از بین برنده حکومت های باطل و برپا کننده حق است فرزند امام حسن عسکری خواهد بود . امام حسن عسکری در روز جمعه 8 ربیع الاول سال 260 هجری در سن 29 سالگی بدست معتمد عباسی شهید شدند و در سامرا در کنار قبر پدر بزرگوارشان به خاک سپرده شدند.

 

Imam Hassan Askari

 

Hassan Askari was born in 812 A.D. in Medina, Saudi Arabia. He was the son of Imam Ali Naghi and Um Valadi. He was contemporary with several caliphs of Abbasid dynasty. Imam Hassan Askari was under persisting pressures by those caliphs. He was under control in garrison; that is why he is named Askari which means army. He was martyred by the Abbasid king, Mo’tamed, in 840 A.D. when he was just 29 years old. His tomb is located in Samarra, Iraq.تازه ها