امامزاده صالح مرزرود

آستان مقدس امامزاده صالح (علیه السلام ) – مرزرود
یکی از بناهای تاریخی، مذهبی و سرشناس بخش رودپی، بقعه متبرکه امام زاده صالح روستای مرزرود می باشد. این بنا در ابتدای ورودی روستای فوق واقع بوده و سالهای نچندان دور از حصار طبیعی برخوردار بود.
بر طبق روایات این امام زاده از نوادگان امام موسی کاظم می باشد و بنای آن نیز در حدود قرن هشتم ، نهم هجری بنا گردیده است. بنای امامزاده برجی است شاهکار، یادگار طبرستان قدیم. بخش اصلی این بنا گنبد رُک هشت ضلعی آن است. گنبد نمادی از تبدیل کثرت به وحدت و صعود به آسمان است. شکل گنبد به دو دسته نارورُک تقسیم می شود. گنبد نار مثل گنبد مسجد گوهرشاد و مسجد امام اصفهان اناری شکل است.
بنای امامزاده عبدالصالح ابتدا به صورت یک آرامگاه برجی تک بوده است که بعدها در زمان قاجار اتاق مسجد را به آن اضافه کردند، بر بالای گنبد کلاهکی بوده که بعدها به سرقت رفته است. این کلاهک که شنگرک نام داشت و نشان دهنده مرکز گنبد بود، برای جلوگیری از نفوذ آب به داخل گنبد و تمیز کردن برف هایی که بر بالای گنبد می نشسته به کار می رفته است .
در مسجد چوبی است و کنده کاری هایی ماهرانه دارد که چشم هر بیننده ای را محو تماشا می کند. دکترستوده کتیبه های کنده شده بر در چوبی را این طور ثبت کرده اند که بر بالای لنگه راست عبارت «عمل استاد نجم الدین، استاد شهاب الدین دروگر» و بر لنگه چپ عبارت «فی شهر ربیع الاول لسنه ست و اربعین و ثمانمائه» نوشته شده بوده است. در دیگری هم درون اتاق مسجد قرار دارد که به اتاق امامزاده باز می شود. این در هم مثل در اصلی کنده کاری دارد.
از خادمین این امام زاده می توان به مرحوم حاج اسماعیل خادم مرزرودی و حاج آقا نوری اشاره نمود.
محوطه امام زاده از دهه های گذشته گورستانی برای روستاهای همجوار بوده و حتی تا دو دهه پیش آکندی ها هم اموات خود را در این مکان به خاک می سپردند. به هر حال این بقعه متبرکه همچون نگینی مورد توجه قرار گرفته است .


Holy, holy shrine Salih (PBUH) - Marzrud, Mazandaran
One of the monuments, religious and prominent part Rvdpy, holy shrine of Imam Zadeh Saleh village is Marzrud, Mazandaran. The building is located at the entrance of the village and not far from the fence was normal.
According to the traditions of the shrine of Imam Musa Kazim is a descendant of the building in the eighth century, the building was ninth. Shrine tower building is a masterpiece, Tabarestan old relic. The main part of the building is octagonal dome rack. The dome has become a symbol of unity and diversity to climb into the sky. The dome is divided into two categories Narvrk. Shad and Imam of pomegranate Nar dome shaped like a dome.

The wooden mosque is subtly engraved with the eye of the viewer is watching. Dktrstvdh inscriptions carved on the wooden door on the right, it is recorded that the term "act of Najm al-master, master Shahabuddin Reaper" on the left-hand door "on the fortieth day of Rabi 'is Lsnh and Smanmayh" written has been. The mosque is also the room that opens to the shrine room. It is just like the original carving.
The servant of the servants of the shrine can be Haj Ismail Haji Marzrud, Mazandaran and light point.
However, this setting is considered as a holy shrine.

Loading the player...
تازه ها