جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

المپیاد ورزش های همگانی در تقویم ورزشی وزارت بهداشت قرار گرفت - نمایش محتوای خبر

 

 

المپیاد ورزش های همگانی در تقویم ورزشی وزارت بهداشت قرار گرفت

مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گفت : از سال آینده المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تقویم ورزشی وزارت بهداشت قرار می گیرد.

المپیاد ورزش های همگانی در تقویم ورزشی وزارت بهداشت قرار گرفت

جلال نژاد جواد روزشنبه درساری به خبرنگار ایرنا افزود : از این پس وزارت بهداشت ودرمان سالانه دو المپیاد ورزش های همگانی و قهرمانی را برای دانشجویان دختر و پسر 65 دانشگاه علوم پزشکی برگزار می کند.
وی افزود : در سال 95 دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی کشور در المپیاد ورزش های همگانی و پسران دانشجو این دانشگاه ها نیز المپیاد ورزش های قهرمانی را برگزار می کنند و به طور متناوب این رویداد ورزشی پیگیری می شود.
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار دادن ورزش های همگانی را در تقویم ورزشی این وزارتخانه برای جذب بیشتر دانشجویان به فعالیت های ورزشی دانست.
نژاد جواد گفت : اکنون 10 درصد از جمعیت 180 هزار نفری دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در رشته ورزش های قهرمانی فعالیت ورزشی دارند و با قرارگرفتن تقویم المپیاد ورزش های همگانی وزارت بهداشت به دنبال سوق دادن جمعیت دانشجویی به سمت این رشته های ورزشی است.
وی ادامه داد : وزارت بهداشت و درمان برای همگانی کردن ورزش در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های علوم پزشکی بنا دارد تا فضاهای ورزشی را در کنار خوابگاه ها ایجاد کند تا دانشجویان بتوانند به راحتی ورزش کنند.
نژاد جواد به مدیران تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور توصیه کرد تا فضاهای ورزشی را در کنار خوابگاه ها احداث کنند تا دانشجویان بتوانند بیشتر از این فضاها استفاده کنند.
در سطح کشور 65 دانشگاه علوم پزشکی دولتی وجود دارد که 180 هزار دانشجو در رشته های پزشکی و زیرمجموعه این رشته به تحصیل اشتغال دارند.