رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

آق ننه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آق ننه

که مضامین این آواز زبان حال مردی است که عاشق آق ننه دختر شخص متمول و نامداری  می شود و چون مرد عاشق متاهل بود جرات خواستگاری نداشت و دختر یعنی آق ننه را اغفال کرده و به یکی از روستاهای قائمشهر فعلی و یا ( شاهی ) سابق می آورد و مدتی را در منزل یکی از دوستان خود در آن روستا بسر می برد.کسان دختر که در منطقه نفوذ فراوان داشتند به تعقیب دختر رفته و او را به روستا بر می گردانند و در جائی دیگر او را وادار به ازدواج می کنند این ملودی که با اشعار محلی خوانده می شود زبان حال همان مردی است که معشوقه خود را از دست داده است .عده ای دیگر بر این عقیده اند که آق ننه شخصی مانند مادر بزرگ یا بزرگ خانواده است که در غیاب سرپرست خانواده مدیریت خانه را عهده دار می شود و این ملودی توصیف حالات گوناگون او است. آق ننه به معنی مادر بزرگ پدری است زیرا آق در مازندران مخفف آقا در معنی پدر و ننه بمعنی مادر است و آقا ننه به مفهوم مادر آقا یا پدر بکار می آید. در ضمن این ملودی را بعضی از هنرمندان مازندرانی ( کله حال ) می دانند. قدمت این ملودی پنجاه سال است . ملودی آق ننه در دستگاه شور و آواز دشتی خوانده می شود که اگر ملودی در شور re فرض شود حدود صوتی ملودی از do  تا si  می باشد.

 


Aagh Naneh

Aagh Naneh is one of the ballads of Mazandaran Province. It is cited in different narrations. Some believe that the ballad of Aagh Naneh is the story of a man who fell in love with Aagh Naneh, the daughter of a rich man, but he could not ask for marrying him because he was not single. Then he deceived the girl and took her to his friend’s home in Shahi, the then name of Ghaemshahr city, and spent several days together. The relatives of the girl look for her and get her back into her village and make her marry another man. And the ballad of Aagh Naneh is the sayings of that man after losing his love. However, some believe that Aagh Naneh is the same “grandmother” who leads the family at the absence of parents, and this ballad describes her conditions in the family (Aagh Naneh means the mother of father). Some musicians call Aagh Naneh music “Kele Haal”. The ballad of Aagh Naneh dates back to more than half a century. 
 تازه ها