سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

افزایش صید ماهیان استخوانی خزری - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش صید ماهیان استخوانی خزری

صید ماهیان استخوانی خزری مازندران تاکنون بیش از 330 تن افزایش داشته است.

افزایش صید ماهیان استخوانی خزری

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات مازندران در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: در فصل صید ماهیان استخوانی دریای خزر از17 مهر تا پایان دی امسال هزارو 128 تن انواع ماهی در آبهای خزری مازندران صید شده که این میزان مدت مشابه پارسال 795 تن بوده است.
عباسعلی شیخ تبار با بیان اینکه بیشترین صید این مدت 760 تن ماهی کفال و 314 تن ماهی سفید بود ، ارزش ماهیان صید شده را 27 میلیارد تومان اعلام کرد.
شیخ تبار همچنین با اشاره به کاهش 90 درصدی صید ماهی کپور دریایی در مازندران، مقدار صید این نوع ماهی از آغاز فصل صید امسال را کمتر از یک تن اعلام و خاطرنشان کرد: پارسال در همین مدت ،حدود 11 تن  کپورماهی خزری صید شد.
وی با اشاره به اینکه از بین رفتن چراگاه و زاد ولد طبیعی ماهی کپور در سواحل شرقی دریای خزر علت اصلی کاهش این نوع ماهی بوده، سواحل شرقی دریای خزر به ویژه منطقه میانکاله را محل رشد و نمو ماهیان کپور اعلام کرد.
به گفته معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات مازندران؛ با توجه به تکثیر طبیعی ماهی کپور به روش شیل گذاری  پارسال به تعداد2 میلیون قطعه در 2 رودخانه چنم میاندرود و لاریم جویبار پیش بینی می شود؛ امسال با کاهش صید ماهی مولد کپور ، نتوانیم شیل گذاری این نوع ماهی را انجام دهیم. 
فعالیت4هزارو 200 ماهیگیر در قالب 53 شرکت تعاونی پره مازندران در 338 کیلومتر از آبهای خزری همه ساله از نیمه دوم مهرآغازمی شودو تا 20 فروردین سال بعد ادامه دارد.