سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

افزایش سطح قرارداد کشت دانه روغنی سویا با کشاورزان مازندرانی - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش سطح قرارداد کشت دانه روغنی سویا با کشاورزان مازندرانی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، ˈحسن عنایتیˈ  در گفت و گویی با اشاره به مطلب فوق افزود: با توجه به آغاز کشت سویا در استان مازندران از دهه اول اردیبهشت ماه سالجاری، تاکنون با تعداد هفت هزار و 830 نفر از کشاورزان سویاکار استان مازندران در سطح بالغ بر یک هزار و 482 هکتار قرارداد کشت منعقد گردید که در مقایسه با سال گذشته (ده هزار و 178 هکتار) در همین تاریخ بیش از 46 درصد افزایش داشته است.

او با بیان اینکه مجموع سطوح بذرکاری سویا استان تاکنون 14 هزار و 780 هکتار بوده که از این سطح پنج هزار و 720 هکتار به کشت بهاره و نه هزار و 60 هکتار به کشت تابستانه اختصاص داشته است تصریح نمود: از کل سطح زیر کشت سویا استان معادل هفت هزار و 298 هکتار به صورت مکانیزه کشت شد.

عنایتی با اشاره به اینکه بیش از 94 درصد از کشت سویای استان در منطقه دشت و مابقی در مناطق میانبند و کوهستانی قرار دارد اظهار داشت: بیش از 58 درصد سویا استان به صورت دیم می باشد.

او سطح سبز سویا استان تاکنون را بالغ بر 14 هزار و 150 هکتار اعلام داشت و افزود: برای تحقق این سطح، مقدار 912 تن بذور اصلاح شده از ارقام ساری (jk)، تلار(BP)، کاسپین (033)، نکادر (032) و مابقی به صورت خود مصرفی تامین و توزیع شد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه بارش مناسب فروردین ماه سالجاری زمینه را برای کشت سویای بهاره فراهم نموده و با تکرار شرایط مساعد آب و هوایی و بارش نزولات جوی مطلوب از دهه دوم خرداد تا دهه اول تیر ماه نیز روند کشت دوم این محصول بعد از برداشت کلزا و گندم سرعت گرفت، افزود: در حال حاضر سویای بهاره از وضعیت سبز و تراکم مناسب برخوردار بوده و در مرحله گلدهی قرار دارد و سویای تابستانه در مرحله 4 تا 10 برگی می باشد.

وی با اشاره به عدم بارندگی کافی و بروز گرمای بی سابقه در تیرماه سالجاری مدیریت آبیاری بویژه در مقاطع حساس رشدی گیاه در زمین های آبی را به کشاورزان توصیه کرد.

مازندران 460 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد.