جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

افزایش حمل و کیسه گیری کود فله در استان مازندران - نمایش محتوای خبر

 

 

افزایش حمل و کیسه گیری کود فله در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، ˈ علی محسنیˈ روز یکشنبه افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از هشت هزار تن انواع کودهای شیمیایی به صورت فله به مقصد انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران حمل شد و این در حالی است که میزان ورودی کود فله در مدت مشابه سال قبل صفر بوده است.

وی با بیان اینکه از آغاز سالجاری تاکنون دو هزار و 700 تن از کودهای فله وارده به انبارهای استان کیسه گیری شد و عملیات کیسه گیری بقیه کودهای فله با بکارگیری کلیه امکانات موجود ادامه دارد، تصریح نمود: فرایند ذخیره سازی و کیسه گیری کودهای فله مستلزم بکارگیری امکانات و شرایط خاص می باشد.

محسنی با بیان اینکه در سال گذشته تنها 6 هزار و 581 تن انواع کودهای شیمیایی فله در استان مازندران کیسه گیری شد افزود: این مقدار در چهار ماهه اول سالجاری حدود 8 هزار تن بوده که دو هزار و 700 تن از کود فله کیسه گیری، توزین، بسته بندی و پارت چینی گردید و این عملیات همچنان ادامه دارد.

وی گفت: از آغاز امسال تاکنون بیش از 60 هزار تن کود شیمیایی برای بخش کشاورزی استان مازندران تأمین و از این میزان 32 هزار تن توزیع شد.

مازندران 460 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد که از این سطح 230 هزار هکتار آن به کشت برنج اختصاص دارد.

مازندران با تولید حدود یک میلیون تن برنج سفید نیاز 42 درصد کشور را به این محصول تامین می کند.