جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

آغاز پرداخت بهای خرید تضمینی برگ سبز چای به چایکاران - صفحه اصلی.old

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز پرداخت بهای خرید تضمینی برگ سبز چای به چایکاران

آغاز پرداخت بهای خرید تضمینی برگ سبز چای به چایکاران


رئیس سازمان چای کشور از آغاز پرداخت بهای 300 میلیارد ریالی خرید تضمینی به چایکاران خبرداد

آغاز پرداخت بهای خرید تضمینی برگ سبز چای به چایکاران

روز بهان با اشاره به اینکه 43 هزار و 555 تن برگ سبز چای به ارزش بیش از 796 میلیارد و 790 میلیون ریال تضمینی از کشاورزان خریداری شده است افزود: با پرداخت این مبلغ 70 درصد بهای خریداری شده چای به چایکاران پرداخت خواهد شد
رئیس سازمان چای با توجه به اینکه چای سبز خریداری شده به بیش از 9 هزار و 800 تن چای خشک تبدیل شد گفت از 165 کارخانه چایسازی در استانهای شمالی 150 واحد با سازمان چای قرار داد دارند که مشغول خرید تضمینی از چایکارانند یاد آور می شود خرید برگ سبز چای درجه یک با 21 درصد افزایش نسبت به پارسال 21 هزار و 800 ریال و درجه دو نیز 12 هزار و یکصد ریال تضمینی از کشاورزان خریداری می شود.