جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

آغاز برداشت گندم در دشت های شرق مازندران - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز برداشت گندم در دشت های شرق مازندران

برداشت محصول از 38 هزار هکتارگندمزارهای دشت های شرق مازندران از روز چهارشنبه آغاز شد.

آغاز برداشت گندم در دشت های شرق مازندران

گلوگاه ، بهشهر و نکا شهرستان های شرقی مازندران هستند و بیشترین سطح زیر کشت گندم در استان نیز مربوط به این مناطق است که در سه منطقه جلگه ای ، میان بند و کوهستانی کشت می شود.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران همزمان با آغاز برداشت گندم در استان گفت که در سال زراعی جاری 66 هزار و 500 هکتار از زمین های مازندران زیر کشت گندم قرار دارد.
حسن عنایتی افزود : امسال برای خرید گندم 35 مرکز خرید تضمینی در استان فعال شده و هم اکنون آماده تحویل گرفتن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان هستند.
وی ادامه داد : اتحادیه شرکت تعاونی روستایی ، کارخانه های آرد و سیلوی نکا نیز آمادگی خرید گندم را از کشاورزان دارند.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران قیمت خرید تضمینی گندم را در سال جاری با 10 درصد افزایش نسبت به سال قبل 12 هزار و 705 ریال برای هر کیلوگرم اعلام کرد و اظهار داشت : شرکت غله و بازرگانی استان به عنوان مباشر خرید گندم و بانک عامل این خرید تیز بانک کشاورزی است.
وی با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم در مازندران نسبت به سال قبل بیشتر نشد ، افزود : با این وجود ، پیش بینی ما این است که هفت درصد بیشتر از پارسال در استان محصول برداشت شود.
عنایتی علت افزایش پیش بینی را شرایط مناسب آب و هوایی ، وضعیت مناسب رویشی و کم بودن آفت ها نیز در مقایسه با سال پیش اعلام کرد.
وی گفت : پیش بینی ما این است که کشاورزان استان امسال حدود 220 هزار تن گندم برداشت کنند که از این میزان برابر برنامه ریزی ، 180 هزار تن را شرکت غله و بازرگانی خریداری می کند.
پارسال حدود 210 هزار تن گندم در استان تولید و 165 هزار تن آن خریداری شده بود.
ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎزﻧﺪران از ﻣﺎه ﻣﻬﺮ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﮕﻪ ای از ﻣﺎه آﺑﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
گندم در مناطق جلگه ای مازندران به صورت آبی و در مناطق میان بند و کوهستانی به صورت دیم کشت می شود.
سطح زیر کشت گندم در مناطق کوهستانی مازندران 28 هزار و 500 هکتار و زمان برداشت آن هم اواخر ماه تیر است .
کیفیت گندم تولیدی مازندران بالاتر از سایر استان های کشور است و به همین دلیل کشاورزان بخشی از گندم تولیدی را خودشان مصرف می کنند و یک بخش را هم با قیمت بالاتر از نرخ تضمینی به کارخانه های آرد می فروشند.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود، وﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در تولید ﮔﻨﺪم با کیفیت رﺗﺒﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺸﻮر را دارد.
مازندران 460 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد.

 

منبع : ایرنا