رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

اعضای بانوی قائم شهری به بیماران نیازمند اهداء شد. - نمایش محتوای خبر

 

 

اعضای بانوی قائم شهری به بیماران نیازمند اهداء شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، کبد ، قلب ، کلیه ها و چشم مرحومه انسیه رمضانی بانوی باردار قائم شهری که بر اثر سانحه رانندگی مرگ مغزی شده بود به 5 بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید .

اعضای بانوی قائم شهری به بیماران نیازمند اهداء شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، کبد ، قلب ، کلیه ها و چشم مرحومه انسیه رمضانی بانوی باردار قائم شهری که بر اثر سانحه رانندگی مرگ مغزی شده بود به 5 بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید .
بر اساس این گزارش ، مرحومه رمضانی که پرستار بیمارستان بود ، بر اثر تصادف و واژگونی خودرو به بیرون پرت شد و با بچه نه ماهه ای در شکم مرگ مغزی شد . اعضای وی با رضایت خانواده اش به بیماران نیازمند پیوند خورد .