جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۹

اعتبارات عمرانی مازندران تقسیم بندی شده است - نمایش محتوای خبر

 

 

اعتبارات عمرانی مازندران تقسیم بندی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی در جلشه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: طولانی شدن اجرای پروژه ها تاثیرات منفی از جمله هزینه تمام شده بیشتر، کاهش کیفیت طرحها، متضرر شدن پیمانکاران و ایجاد اشغال ناپایدار در استان مب سود.

وی افزود: بالابودن عمر اتمام پروژه ها و نیمه تمام بودن تعداد زیادی از پروژه های استانی سرمایه گذاری بخش خصوصی را در استان با خطر مواجه می کند.

احسانی با اشاره به نبود بودجه کافی گفت: طولانی بودن زمان اتمام طرحها، پیمانکاران ضعیف و عدم برنامه ریزی صحیح از جمله عوامل نیمه تمام ماندن طرحهای عمرانی در استان است.

وی گفت: اعتباراختصاص یافته به بهداشت و درمان 47 میلیارد تومان، تربیت بدنی 46 میلیاردتومان و حمل و نقل 210 میلیارد تومان بوده که مقدار ناچیزی از آن به راه جنگلی اختصاص دارد.