جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعات 16 شهرک صنعتی مازندران در سامانه اطلاعات مکانی به ثبت رسید - نمایش محتوای خبر

 

 

اطلاعات 16 شهرک صنعتی مازندران در سامانه اطلاعات مکانی به ثبت رسید

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از ثبت اطلاعات 16 شهرک و ناحیه صنعتی استان در سامانه اطلاعات مکانی(GIS)شرکت شهرک های صنعتی ایران خبر داد.

اطلاعات 16 شهرک صنعتی مازندران در سامانه اطلاعات مکانی به ثبت رسید

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ،سید مصطفی موسوی گفت :سامانه اطلاعات مکانی فرصت جدیدی برای جذب سرمایه گذاران صنعتی است .
وی تاکید کرد : اکنون اطلاعات 16 شهرک و ناحیه صنعتی استان در بخش قطعات صنعتی و خدماتی و همچنین طراحی نقشه های زیرساخت شهرک شامل آب ، برق ،گاز ،فاضلاب ،مخابرات GIS شده و با اتصال به سیستم اطلاعات شهرکها ، ثبت و قابل بهره برداری است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود : 9 شهرک و ناحیه صنعتی در مرحله نقشه برداری قرار دارند که تا پایان سال جاری در سامانه مذکور بارگذاری خواهند شد .
وی خاطرنشان کرد : اطلاعات دوشهرک توسط نقشه بردار اداره ثبت درحال تهیه است و 10 شهرک و ناحیه صنعتی باقیمانده نیز در مرحله مناقصه برای انتخاب پیمانکار نقشه بردار برای نقشه برداری GIS قرار دارند .
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به نحوه انتخاب قطعه زمین شهرک که توسط واحد امور متقاضیان صورت می پذیرفت ،اظهار داشت : در روش جدید ،سرمایه گذار با بررسی سایت شهرک و ناحیـه صنعتی و اطلاعات موجود در سامانه ، خود اقدام به انتخـاب زمین مورد نظر می کند.
موسوی خاطرنشان کرد : سرعت و سهولت کاربرد سامانه توسط سرمایه گذاران صنعتی بسیار حائز اهمیت است و انواع گزارش های مدیریتی نیز به سهولت دریافت خواهد شد.