جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

اصلاح نژاد گاوهای بومی گاوداری های شهرستان نکا آغاز شد - نمایش محتوای خبر

 

 

اصلاح نژاد گاوهای بومی گاوداری های شهرستان نکا آغاز شد

ˈ حسن سلیمی ˈ روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت : در این طرح 314 راس از گاوهای بومی شهرستان با هدف حفظ و شناسایی ظرفیت ژنتیکی زیر پوشش قرار می گیرند.

وی افزایش تولید شیر و گوشت را از اهداف اصلاح نژاد گاو بومی برشمرد و افزود : این طرح با همکاری شرکت خدمات فنی، مشاوره ای و مهندسی زیر پوشش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران اجرایی شد.

سلیمی گفت : در این طرح گاوهای بومی شهرستان شناسایی و پس از انتخاب و ثبت مشخصات و نصب شماره گوشی و تشکیل شناسنامه، زیر پوشش اصلاح نژاد قرار می گیرند.

وی افزود : در مدت زمان اجرای پروژه، از شیر گاو های مولد، عملیات رکودگیری و آزمایش شیر به عمل آمده و عملیات تلقیح مصنوعی در واحدهای زیر پوشش انجام خواهد شد.

سلیمی گفت: با مطالعات انجام شده انتظار می رود علاوه بر حفظ ذخایر ژنتیکی گاو بومی در نسل های بعدی ، بهبود وزن تولد و افزایش تولید مثل و تولید شیر و گوشت و بهبود مصرف خوراک را شاهد باشیم.