رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

اسکلی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اسکلی

طرز تهیه :
1 – برنج را به مدت 4 ساعت در آب می خیسانند .
2 – برنج را بعد از آبکشی در نور آفتاب پهن می کنند تا از خیسی و نمناکی آن کم شود .
3 – برنج نم دار را روی چل سنگ ریخته آن را با سنگ می کوبند.
4 – آرد برنج را روی آتش برشته می کنند .
5 – آب جوش را به آرد برشته شده اضافه می کنند . خوب تفت می دهند ولی رنگش تغییر نمی کند .
6 – مخلوط آماده شده را روی حرارت ملایم مداوم هم زده تا شکل خمیر به خود بگیرد .
7 – خمیر اسکلی را به شکل لوله در می آورند . طول خمیر لوله شده با قطر 2 سانتیمتر ، می تواند تا 50 سانتیمتر نیز باشد .
8 – دو سر خمیر را به هم وصل می کنند .
9 – ذغال آخته را از چوب در حال سوخت جدا می کنند .
10 – خمیر اسکلی را روی ذغال گذاشته منتظر پخته شدن آن می شوند تا یک طرف آن پخته شود و آن را پشت و رو کنند .
11 – مدت پخت این نوع نان ، 10 دقیقه است .
در برخی از نقاط  استان پخت این نوع نان در روغن انجام می شود .

 


Ingredients   Quantity
Rice flour   500 gr.
Boiled water   0.5 liter

Recipe:

1- Immerse the rice inside the water for 4 hours.
2- The immersed rice is exposed to the sun until it becomes just a little wet.
3- Mince the rice on a stone or wooden tablet to get rice flour.
4- Parch the rice flour on the oven.
5- Add the boiled water to the parched rice flour.
6- Stir the mixture over the oven so that it turns into a paste.
7- Make a tube form from the paste. The paste may be 2 cm thick and 50 cm long.
8- Attach the two heads of the paste together.
9- Separate the cornels from charcoal.
10- Put the Eskeli paste over the cornels and bake both sides.
11- Your food will be ready in 10 minutes.

In some part of Mazandaran Province, Eskeli is baked inside the oil.
 تازه ها