سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

استقرار صنایع تبدیلی بخش کشاورزی را تقویت می کند - نمایش محتوای خبر

 

 

استقرار صنایع تبدیلی بخش کشاورزی را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگاران افزود: کشاورزی مزیت و اولویت اول اقتصاد، اشتغال و توسعه استان مازندران است و استان مازندران با کشت 72نوع محصول ، تولید چند محصول استراتژیک و استقرار صدها واحد تولیدی ، تجاری و صنایع جانبی مرتبط با بخش کشاورزی دارای جایگاه متمایزی در تولید و اقتصاد کشور است.

وی اظهار داشت: از این رو حفظ ، تقویت و توسعه بخش کشاورزی نیاز مبرم به حمایت و توجه همه جانبه نهادها و مراجع تصمیم ساز و اجرایی کشوری دارد.

وی عنوان کرد: اگر چه میل به صنعتی شدن استان مازندران فراوان است اما این رویکرد باید معطوف به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی باشد، ازطرفی با توجه به شرایط خاص کشور و لزوم برقراری امنیت پایدار غذایی ، اعمال اقتصاد مقاومتی و بسط کارآفرینی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی تقویت کننده بخش کشاورزی بوده وبه توسعه این حوزه می انجامد.

نیازآذری بیان داشت: بطور قطع استقرار صنایع مذکور افزایش تولید محصولات و میل به گسترش کسب و کار در این حوزه را نیز بدنبال دارد.

این نماینده محلس گفت: فقدان صنایع مرتبط موجب رکود و تضعیف بخش کشاورزی مازندران گردیده و اقتصاد این بخش را ناکارآمد و کم بازده نموده که تبدیل اراضی در همین راستا اتفاق  افتاده است.

وی گفت: در قالب سیاستی اولویت دار و رویکردی جامع وفق ماده 194 قانون برنامه پنجم از طریق ایجاد شرکت شهرک های کشاورزی با استقرار صنایع تبدیلی و تکملیی مرتبط با بخش کشاورزی در دستور کار قرار گیرد.