استقبال از 20 شهید غواص دربابل

مراسم استقبال از کاراوان 20 شهید گمنام غواص شنبه هفدهم مردادماه با حضور گسترده مردم شهید پرور شهرستان بابل برگزار شد. کاروان 30شهید تازه تفحص شده که در عملیات کربلای چهار شرکت داشتند، از شهر رامسر وارد مازندران شدند.
شهدای غواص که با استقبال گرم و باشکوه جمع زیادی از مردم مواجه شدند از روبروی ناحیه سپاه بابل تا میدان ولایت بر روی دستان مردم مومن بابل تشییع شدند.
حضور پرشور مردم برای تشییع این شهدای دوران دفاع مقدس به حدی بود که تردد در جاده بابل به آمل را به مدت بیش از سه ساعت مسدود کرد.
زنان و کودکان نیز با دردست داشتن شاخه گل، سربندها و نیز پارچه های سبز حضور شهدای غواص را گرامی داشتند.
برخی از مادران شهدا نیز با در دست داشتن عکس هایی از شهید از دست داده شان اشک غم و ماتم برای شهدای گمنام غواص ریختند.
تازه ها