سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

استفاده از بذر گواهی شده کلزا در کنترل بیماری موثر است - نمایش محتوای خبر

 

 

استفاده از بذر گواهی شده کلزا در کنترل بیماری موثر است

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: استفاده از بذر گواهی شده کلزا در کنترل بیماری موثر است.

استفاده از بذر گواهی شده کلزا در کنترل بیماری موثر است

خلیل حقیقی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، اظهار کرد: آماده‌سازی زمین، ارقام مورد کاشت، تاریخ کاشت، روش کاشت، مقدار بذر و میزان کود مصرفی را کلزاکاران برای کشت توجه کنند.

وی با بیان اینکه استفاده از آب و مواد معدنی خاک، رسیدن همزمان بوته‌ها، تسهیل در عملیات برداشت و افزایش کمی و کیفی محصول نقش عمده‌ای در سطح سبز کلزا دارد، گفت: کشاورزان باید در انتخاب زمان مناسب کشت کلزا توجه جدی داشته باشند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر افزود: هرچه بوته‌های کلزا قوی‌تر باشد رشد رویشی بیشتری در دوره روزت خواهد داشت و تحمل آنها به سرما و یخبندان بیشتر می‌شود و محصول بیشتری تولید خواهد شد.

حقیقی خاطرنشان کرد: نحوه کاشت کلزا ممکن است به‌صورت دست‌پاش یا ردیفی انجام شود که در کشت دست‌پاش پس از تهیه زمین بذر را با دست یا ماشین به‌صورت یکنواخت در سطح زمین پخش می‌کنند.

وی اضافه کرد: کشت مکانیزه با فواصل خطوط 12 و 24 سانتی‌متر انجام شود و بهترین عمق کشت کلزا یک تا دو سانتی‌متر است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با بیان اینکه کنترل علف‌های هرز مزارع کلزا به روش زراعی و شیمیایی انجام شود، گفت: کنترل زراعی شامل تناوب زراعی، انجام شخم مناسب و نرم کردن کامل کلوخ‌ها و رعایت تراکم و تاریخ کاشت و هیرم کاری است.

حقیقی تصریح کرد: تناوب، بهداشت زراعی، کنترل علف‌های هرز، استفاده از بذر گواهی شده و کنترل شیمیایی در کنترل بیماری توجه شود.