سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

استان مازندران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

استان مازندران

و بر اساس آخرین تقسیمات کشوری  مازندران  باجمعیتی بالغ بر میلیون  نفر دارای 22 شهرستان است .
آب و هوای  مازندران در کانون  مختلف جغرافیای  متفاوت و گوناگون است اب و هوای معتدل خزری  که تابستان گرم  مرطوب  همراه  با زمستان  های معتدل مرطوب  و آب هوای معتدل کوهستانی  که  زمستان سرد با یخبندان  و تابستان معتدل و کوتاه دارد  و اب و هوایی سر کوهستانی  که یخبندان  طولانی و زمستانهای  سرد  و تابستانهای کوتاه و خنک دارد .
این شرایط مناسب  آب و هوایی  وقتی با خاک می آمیزد  بستری می شود برای  جنگلهای  وسیع ، انبوه  گونه های  درختی  و پوشش های گیاهی   چنانکه با ارزش ترین  و انبوترین  جنگلهای کشور  را به خود اختصاص  می  دهد و می شود  پناهگاهی برای  آموی گریز پای  مازندرانی  و مامنی  برای گوزن های خالدار. ...و چون  از ببر  این بیشه  تنها ردی  در صفحه های  تاریخ  به جامانده  جاده ها بدون هیچ واهمه ای  دل به جنگل و کوه  سپردند  و در هراز  ،سواد کوه  و چالوس  عنوان دلفریب ترین راه ها را به خود اختصاص  دادند. از  دل همین کوهساران بود  که خط آهنینی  آمد  با پدیده  پل و رسک  به تبانی  نقشه تاریخ راعوض کرد.
از پل به زیر می آییم  و از لابه لای  تخته سنگها  با رود ها هم آواز می شویم . رودها  پیام آوران برکت و باروری اند آنان از آغوش مادری مهربان  روانه دریا  می شوند  اما همین مادر مهربان البرز کوه   ، گنبد گیتی  را به بند کشیده ، دماوند  مرتفع ترین  نقطه  ایران  مظهر پایمردی  و ایستادگی در تاریخ  و فرهنگ ایرانی  در مازندران خفته  است.
اینجا گویش تبری  یا همان مازندرانی است  بازمانده زبا پارسی میانه  و تقریبا با تفاوتهای  در لهجه  در همه جای این دیار سبز  متداول است.و ناگفته نماند  کار این مردم  نیز با همین سبزینگی  در هم آمیخته  به  طوری  که یکی  از قطبهای  کشاورزی ایران در زراعت  ،جنگل داری ، باغداری  ،دامداری و شیلات  است  و از محصولات و سوغاتش همین بس که عطر  و طعم منحصر به فرد برنجش  مباهات هر سفره ایرانیست.
اگر به مازندران آمدی  حتما  سری به عباس آبتد و سفید چاه و لاجیم و رسکت بزن .حتما مهمان خانه نیما  و خانه کلبادی  و دیگر خانه های کهن این  دیار شو . حتما  تن به آب  چشمه باداب سورت  بده  و در جنگلهای  مست  دوهزار  لختی بیاسای ،حتما دل به جواهر ده بده و از کلار دشت عبور کن ، حتما بیا  در این جشنواره  اعجاب انگبز  زیبایی و سبزینگی   ، بهرهای از لطف تمام  خداوند ببر

 

Mazandaran
Mazandaran province in northern Iran, with an area of 23,756 square kilometers, green 46/1 per cent of the country's land area. Surrey is the largest city and capital of the province is evergreen. Iran, Tehran, Semnan, Mazandaran, Gilan neighbors Dyarnd and divisions based on a population of over 22 million people in the city.
cold winters and short, cool summers are long and frosty.
Spotted safe haven for deer. Iron came out of the mountains that line the bridge and roadway to collusion phenomenon Ravz on the map.
Come under the bridge and the river amidst the rocks to get the song.
forestry, horticulture, animal husbandry and fishery products Svghatsh sufficient and the unique flavor of each table Brnjsh pride in Iran.
If you came to Iran Abbas First and white series and series of wells and Rskt .htma your guest house and home Nima Klbady and other old houses in this country up. Badab-e Surt give you tons of water and drunk in the woods thousand Rest a while, and give you a heart of gold dozens of plain Kelar pass now, you come to this festival of beauty and wonder Angbz SPAD, the interest of all of God's grace Tiger


 تازه ها