اسامی برندگان مسابقه بوردکا

نام برنامه : بوردکا
  • صدیقه قاسمی نیا-علوی کلا ساری
  • بهنام دوردی -علوی کلا ساری