اسامی برندگان مسابقه بوردکا

نام برنامه : بوردکا
  • محمد مهدی حسینی از روستای داربکلا ساری
  • سید مصطفی دارابی از روستای داربکلا ساری