اسامی برندگان بهاردل ویژه افطار

نام برنامه : بهاردل
  • .

 

توضیحات :

 

26/02/97سمیه براری از ساری- اصغر رحمانی از چالوس
27/02/97فرزاد ستوده از رشت – مهدی میرابی از جاجرم خراسان شمالی
28/02/97 سحر ولی پور از رشت و رقیه معصومی از قائم شهر
29/02/97 فرزانه عبداللهی از قائم شهر – ابوالحسن انصاری فرد از بهشهر
30/02/97 حمیدرضا اسلامی از چلندر نوشهر – مریم عابدینی از نکا
31/02/97مرضیه اکبری از ساری – سالار محمدی از بابل
1/03/97 سیدمحمد مهدی موسوی از نوشهر
2/03/97 فاطمه دادویی از زیرآب – محمدرضا محمودی از پرکوه
3/03/97هادی قربانی از کوای بهشهر
4/03/97منصوره بیتی از چالوس
5/03/97 هاجر نصیریان از قائم شهر
6/03/97نوربخش اصغرزاده از ساری
7/03/97 مسعود ذولفقاری از قائمشهر
8/03/97سامره ابراهیمی از شیرگاه
9/03/97زهرا عرفانی از پهناب جویبار
10/3/97نرگس صفری از آمل
11/03/97احسان قاسم نژاداز سیمرغ- اکبر رمضان نژاد از گلوگاه
12/03/97حمیدرضا تیرگری از نکا
13/03/97جهان ابراهیمی از ساری
14/03/97بیژن مهری از قائمشهر
15/03/97مهدی میرابی از جاجرم خراسان
16/03/97اسرا اندرواژ از بهشهر
17/03/97زین العابدین رضایی از بهنمیر
18/03/97طیبه سادات سعیدی از آمل
19/03/97خانم آمنه حقیقی از ساری
20/03/97مهناز باقری از زیرآب
21/03/97مرضیه قاسمی از دینه سر دودانگه ساری
22/03/97سیده طاهره شفیعی از میاندرود / حسن رحیمی از گلوگاه

 پربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو