اسامی برندگان برنامه چلچلا

نام برنامه : چلچلا
 • علی علی نژاد
 • سید تقی رضا زاده
 • سید لیلا قدیری
 • عباس رستمی
 • زهره طهماسبی (یاور )
 • جعفر محمدپور
 • علی ثقاخی
 • زین العابدین اخلاقی
 • سید ابوالقاسم عمادیان
 • علی اسماعیلی
 • محمد فلاح
 • علی اسماعیلی
 • علی اسماعیلی
 • رقیه عرب
 • فائزه اماقلی تبار
 • محبوبه پروندی
 • مجید قاسمی
 • شعبان متولی زاده
 • فیض الله ماهتابی
 • ابوالفضل وفایی
 • محمد طاهر یزدانی
 • حسین محمدیان
 • سمانه فلاح
 • روشنعلی اسدی
 • سید مرضیه میرنورالهی
 • سید صفیه جلالی

 

توضیحات :