رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

ارمون - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

ارمون

و زمین های آبا و اجدادی اش را با کشاورزی صنعتی آبادتر کند. اکنون سی سال گذشته است و مسعود که استاد دانشگاه شده همچنان در آلمان است و همسر آلمانی اختیار کرده است . مسعود باخبر می شود که پدرش درحالت احتضار است و او که به غم غربت گرفتار شده به ایران باز می گردد و تصمیم می گیرد تا وصیت پدر در گذشته-اش را عملی سازد

عوامل برنامه

تهیه کننده : میترا روحی منش کارگردان : یاسر طالبی بازیگر : سیده خدیجه موسوی مهدی خلیلی سیدابراهیم عمادی نو کنده