رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

ارتباط با کشورهای خزر رونق اقتصادی را در پی دارد - نمایش محتوای خبر

 

 

ارتباط با کشورهای خزر رونق اقتصادی را در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح چهارشنبه در سی و هفتیمن کنوانسیون تدوین رژیم حقوقی دریای خزر با اشاره به قابلیتهای فراوان مازندران، برنامه ریزی برای راه اندازی خطوط هوایی با سایر کشورها را از مهمترین برنامه ها بیان کرد.

وی با بیان قابلیتهای مازندران تصریح کرد: تاکنون استانداران کشورهای مختلف ساحلی به مازندران سفر کرده اند و برقراری ارتباط با کشورهای ساحلی سبب رونق اقتصادی دو کشور می شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه، حفاظت از محیط زیست دریای خزر مغفول مانده است گفت: یکی از مهمترین وظایف کشورهای ساحلی، حفاظت از محیط زیست و منابع زنده دریایی است.

فلاح جلودار خواستار تدوین مقرارات حقوق کشورهای دریا خزر شد و گفت: در زمینه تدوین مقرارات و قوانین مربوط به دریا، منافع ساحل نشینان حفظ شود و با اینکه  تاکنون تفاهمنامه های متعددی در زمینه حفاظت محیط زیست دریای خزر منعقد شده است ولی اقدامات خاصی برای حفظ محیط زیست دریایی انجام نشده است.

به گزارش مهر، سی و هفتمین کنوانسیون تدوین رژیم حقوقی دریای خزر به مدت دو روز در رامسر در حال برگزاری است.