جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

آرامش و امنیت روانی ازدواج - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آرامش و امنیت روانی ازدواج

Loading the player...

هیچ انسانی به تنهایی كامل نیست و پیوسته در جهت جبران كمبود خویش تلاش می كند. جوان در پی رسیدن به استقلال فكری است و برای جبران نواقص و تأمین نیازهای بی شمار خود به سوی ازدواج سوق داده می شود و با گزینش همسری مناسب و شایسته موجبات رشد و تكامل خویش را فراهم می كند. مهم ترین نیازی كه بر اثر ازدواج تأمین می شود، نیاز به آرامش و احساس امنیت و آسودگی است. همسر موجب آرامش و امنیت خاطر و محیط خانه وسیله آرامش روحی زن و مرد قرار داده شده است. در اوایل جوانی احساس تنهایی، بیهودگی و نداشتن پناهگاه انسان را فرا می گیرد و ازدواج و قرار گرفتن در كنار همسری شایسته و دلسوز می تواند این احساس را از بین ببرد و او را به آرامش روحی برساند. این احساس آرامش به ثبات فكری و روحی، وقار، احساس ارزشمند بودن می انجامد.تازه ها