جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

اراده ملی - نمایش محتوای صدا

 

 

اراده ملی

اين برنامه بر اساس منويات و نامگذاري رهبر معظم انقلاب كه در ابتداي سال صورت مي گيرد به صورت ضبطي با آيتم و موضوعات مربوط به موضوع سال مي پردازد.ترويج فرهنگ استفاده درست و حمايت از توليد كنندگان و لزوم پرداختن به همه ي جوانب در خصوص نام گذاري سال یکی از اهداف این برنامه می باشد.

تهیه کننده :کریمی نیا

گوینده :قاسم نژاد

گزارشگر:برهانی

نویسنده:حسنی – کریمی نیاپربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو