جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

اجرای چهار طرح آبرسانی در تنکابن - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای چهار طرح آبرسانی در تنکابن

کمال الدین گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر طرح آبرسانی تنکابن را یکی از مهمترین طرح های آبرسانی دانست وازحفر وتجهیز 2 حلقه چاه با آبدهی 100لیتر درثانیه و باهدف تامین آب درشرق و غرب تنکابن خبرداد.

وی با بیان اینکه یک حلقه چاه دیگر باآبدهی 140 لیتر درثانیه درمرحله آزمایش است، افزود : احداث مخزن 10 هزار متر مکعبی با هدف ایجاد ذخیره مطمئن در ساعات پیک مصرف و جلوگیری از قطع آب درمواقع بحران وزون بندی شبکه به اتمام رسیده ودرمرحله تست ومحوطه سازی است.

مدیر آب وفاضلاب تنکابن خاطر نشان کرد: احداث خط انتقال به طول 20 هزار متر با هدف انتقال آب چاه ها به مخازن وشبکه توزیع ، احداث شبکه  توزیع اصلی به طول 45 هزار متر با هدف اجرای زون بندی وتوسعه شبکه وآبرسانی به نقاط انتهایی شبکه در تنکابن دردست اجرا است.

گودرزی اضافه کرد: با اجرای طرح آبرسانی تنکابن 45 هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی برخوردارخواهند شد.

وی با بیان اینکه امسال 3 پروژه آبرسانی درخرم آباد دردست اجرا و مطالعه است افزود: با اتمام این طرح ها خرم آباد از منابع آب و شبکه های آبرسانی مطمئن برخوردار می شود.

گودرزی از احداث مخزن 5 هزار مترمکعبی خرم آبادبا هدف ایجاد ذخیره مطمئن جهت تامین آب مورد نیاز درساعات پیک مصرف وقطع آب درمواقع بحرانی وزون بندی شبکه خبرداد و گفت: احداث خط انتقال به طول 12 هزار متر وشبکه توزیع اصلی به طول 22 هزارمتر با هدف انتقال آب واجرای زون بندی و آبرسانی از مشخصات این طرح است.

وی خاطرنشان کرد: با اتمام این طرح ها 9 هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم وبهداشتی برخوردار می شوند.

مدیر آب وفاضلاب تنکابن اضافه کرد: کمبود آب شهروندان نشتارود رفع می شود.

گودرزی با اشاره به حفر وتجهیز یک حلقه چاه با آبدهی 40 لیتر درثانیه با هدف تامین ومقابله با کمبود آب درنشتارود به پایان رسیده است گفت: احداث خط انتقال به طول 600 متر با هدف انتقال آب چاه به مخزن ذخیره دراین شهرستان دردست اجراست.