جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

اجرای طرح توسعه گیاهان دارویی در مازندران آغاز شد - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای طرح توسعه گیاهان دارویی در مازندران آغاز شد

شهره صفاپور گفت : به همین منظور در هفت گلخانه این مرکز تحقیقاتی کشت گیاهان دارویی بومی و غیر بومی استان مازندران آغاز شده است.

وی ادامه داد : با پشت سرگذاشتن مرحله تحقیقاتی این گیاهان دارویی ، نشای این گیاهان برای کشت در اراضی به کشاورزان متقاضی تحویل داده می شود.

مسوول مرکز تحقیقات گیاهان دارویی مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی چپکرود جویبار از نبود نشاء استاندارد و مرغوب به عنوان مهم ترین دغدغه در توسعه کشت این نوع گیاهان در مازندران نام برد و گفت : به همین منظور این مرکز تحقیقاتی نشاء 23 نوع گیاه دارویی برای استاندارد سازی را انجام می دهد.

وی همچنین فراهم کردن بازار خرید گیاهان دارویی کشت شده توسط کشاورزان مازندران را به عنوان دیگر اقدام این مرکز معرفی کرد و افزود : کشاورزان با اقدامات انجام شده انگیزه بیشتری برای کشت گیاهان دارویی پیدا می کنند.