رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

آب در فرهنگ مازندران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آب در فرهنگ مازندران

ایرانیان همچنین طی مراسمی برای آب قربانی و فدیه می دادند آب نماد زندگی مرگ رستاخیز باروری و رشد به شمار می آمد ... مازندران سرزمین آب و باران است آب و زلالی پاکی و روشنای آن به باور ،مثل ،قصه و ترانه های مردم این دیار پیوسته و جزیی از زندگی مردم مازندران شده مازندرانیها چون مردمان مناطق دیگر کشور آب را مهریه حضرت زهرا می دانند و پشت سر مسافر آب می ریزند تا زود و به خیر و سلامت برگردد به باور مردم آمل اگر آبی روی زمین ریخت و صدا بکند یعنی...تازه ها