جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

ابن اسفندیار آملی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ابن اسفندیار آملی

سپس به دربار فرمانروایان باوندی راه یافت و از حمایت حسام الدوله اردشیربن حسن باوندی و پسرش بهره مند شد.سال 613 قمری کتاب خود را با نام "تاریخ طبرستان" تألیف کرد که از اسناد مهم درباره نهضتهای ملی ایران است.اثر ابن اسفندیار قدیمیترین کتاب در تاریخ طبرستان است . انشای آن بسیار فصیح است ولی لغت عربی بسیاری در آن به کار رفته است . بخشهای نخستین این کتاب شامل مطالب افسانه ای اما اطلاعات تاریخی و جغرافیایی آن درباره طبرستان پس از اسلام ارزشمند و مستند است.


 تازه ها