رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

آبشارهای مازندران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آبشارهای مازندران

و عمدتا در نواحی مرکزی این سلسله جبال قرار دارند. به طورکلی آبشارهای مازندران به دلیل شرایط طبیعی هم در کوهستان وجود دارند و هم در بیشه ها و جنگلها و در برخی نواحی نیز ترکیبی از مجموعه کوهستانی را توام دارند. از آنجایی که این آبشارها در ارتفاعات و دامنه های بلند البرز قرار گرفته اند دارای اقلیمی مساعد و هوایی دلپذیر به ویژه در فصول بهار و تابستان هستند. اکثر آنها محوطه هایی برای اتراق و چادر زدن دارند. برخی ازاین آبشارها عبارتند از، آبشار ایج یا ده قلو، آلامل، اکاپل، هریجان،سواسره، شاهاندشت، زیار، یخی، تیمره، پرومه، آب پری، دریوک، شیخ علی خان،آبشار یخی، آبشار سوادکوه و غیره می باشد.تازه ها