جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

ابزارهای تهیه نان و شیرینی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ابزارهای تهیه نان و شیرینی

نوع اول :

پرهای قرقاول و کبک پس از  شکار و استفاده از گوشت آن دور ریخته نمی شود و برای انداختن نقش روی خمیر نان استفاده می شود . نقوش روی خمیر با پر ، سوزنی شکل و به هم نزدیکند .

نوع دوم :

پرها به طور پراکنده روی دسته ای چوبین ، جاگذاری و محکم می شوند . این نوع پر ، نقوش پراکنده تری نسبت به نوع اول ، روی خمیر به جا می گذارد .

·        توئه   tue

سطحی فلزی ، با ابعاد هفتاد در چهل سانتیمتر که برای پخت فطیرنون ، پتی بزه نون و ساج سری نون به کار می رود .

·        کلا  kela

کوزه ای گلی است که از آن برای نگهداری خرمندی دشو و هلی ترشی استفاده می شود .

·        لاک  lak

این وسیله چوبی معمولا برای خمیر کردن به کار می رود که به دو شکل ساخته می شود .

نوع اول :

معمولا دسته دار و دورادور آن منقش به نقوش زنجیره ای و حلوایی است .

نوع دوم :

ساده و کوچک تر از نوع اول است و سطحی کاملا صاف و گرد دارد که برای ساییدن کشک و شستن انواع برنج به کار می رود .

·        ماشه  mashe

وسیله ای فلزیست که انگشت (ذغال آخته ) را با آن جا به جا می کنند .

·        نون کر  nunkar

وسیله ای است که برای پهن کردن خمیر نان استفاده می شود . این وسیله چوبی معمولا به طول 40 تا 60 سانتیمتر ساخته می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

Bread and cake wares

 

-         Par or Noonejen (feather) is a tool used for making drawings on the dough before baking bread of cake. The feathers may belong to pheasant or partridge.

-         Too’e is a 40 X 70 cm metallic flat plate used for baking different kinds of local bread.

-         Kela is a clay jug for preserving different kinds of juices and fruit extracts.

-         Laak is a wooden rolling pin used to flatten the dough. It may be also used for grinding or mincing rice and cereals.

-         Masheh is a clipper used to move cornels.

-         Noon kar is a wooden rolling pin, from 40 to 60 cm, used for flattening of dough.

 

 تازه ها