رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

ابزارهای تهیه آرد و ساییدن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ابزارهای تهیه آرد و ساییدن

·         جازن  jazen

وسیله ایست با ترکیب سنگ و چوب. سطح چوبی مربعی شکل ، معمولا در ابعاد 60 سانتیمتر است که با شکافی در وسط ، برنج را برای آرد شدن در دل خود جای می دهد . نام دیگر این آسیاب دازن dazenاست . دسته ی سنگی این وسیله به ابعاد 20 تا 30 سانتیمتر و شعاع 5 تا 6 سانتیمتر ، برای کوبیدن برنج به کار می رود . این وسیله معمولا حاصل فرسایش سنگ های رود خانه ای است .

·         چل سنگ  chal sang

سطحی صاف و سنگی با اشکال مربع یا دایره است و حاصل فرسایش سنگ های رودخانه ای است . چل سنگ ، سطح زیرین نوعی آسیاب دستی ساده است و برای کوبیدن انواع مواد غذایی و چاشنی ها کاربرد دارد .

·         میس سنگ  mis sang

سنگی مدور است که برای کوبیدن برنج ، دانه های ریز برنج ، سیر و سبزی استفاده می شود . واژه ی میس misدر فارسی به معنای (مشت) است و چون این سنگ به علت نوع کاربرد آن باید داخل (مشت) قرار گیرد به آن میس سنگ می گویند .

·         تخته سنگ  takhe sang

از دیگر ابزارهای ساده ای که کاربرد آن در مازندران فراوان است ، سنگ و تخته است. کوبیدن سیر ، سبزی ، مواد ساییدنی مانند دانه انار و ... با این ابزار صورت می گیرد.

 

 

 

 

The traditional tools for making flour from wheat and rice are the followings:

 

-      Jaazen: It is a square wooden board with a hole on the center. The rice or wheat seeds are poured in the hole and a bar-like stone with a handle turns and grinds them.

-      Chal Sang: It is a flat square or circle stone. The rice or wheat seeds are put on the surface of the stone and another stone in oval shape is taken by hand to grind the seeds.

-      Miss Sang: It is a circular stone used to grind wheat and rice seeds as well as vegetables, garlic, onion, and nuts.

-      Takhteh Sang: Takhte Sang is consisted of Takhte which stands for wooden board and Sang which means stone. Takhteh Sang is used to grind wheat and rice seeds as well as vegetables, garlic, onion, and nuts.تازه ها