سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

«اتل متل» همراه با کودکان - نمایش محتوای خبر

 

 

«اتل متل» همراه با کودکان

این برنامه ترکیبی نمایشی که با هدف تفریحی سرگرمی و آموزشی و در فضایی باز  تهیه و پخش می شود، در برگیرنده موضوعات دنیای کودکان با رویکرد آموزشی و هنری بوده و مضمون های دینی، ملی و منطقه ای از جمله محیط زیست، شب امتحان، بهداشت و تغذیه، احترام به والدین و ... در قالب نمایش، موسیقی و نماهنگ برای بینندگان ارائه می شود.
در این برنامه بهمند امیر سلیمانی مجری و محدثه باقری تهیه کننده است.