مسابقه "به وقت وصل"(1397/03/18)

سوال پیامکی برنامه "به وقت وصل" جمعه 18 خرداد

بر اساس آیات سوره لیل بخشیدن مال در راه خدا چه نتیجه ای دارد؟
الف) بی نیازی
ب) رشد و نمو معنوی و پاکی
ج)رضایت مردم

پاسخ صحیح را به شماره 30000154 پیامک نمایید.
مهلت ارسال پاسخ هر شب از 2:30 تا قبل از اذان صبح باشد.

این برنامه به تهیه کنندگی آقای احمد عطاریه و خانم عالمی هر شب از ساعت 2:30 بصورت زنده از سیمای مازندران پخش می شود.
@mazandirib
sapp.ir/mazandirib