برنامه "به وقت وصل" شنبه(1397/03/19)

سوال پیامکی برنامه "به وقت وصل" شنبه 19 خرداد
خداوند در آیات سوره ضحی، در عوض نعمت هایی که به پیامبر )صلّی الله علیه و آله( داده، از ایشان چه می
خواهد؟
الف( یتیم را تحقیر نكند
ب( نعمت های پروردگار را بازگو کند
ج( هر دو مورد
پاسخ صحیح را به شماره 30000154 پیامک نمایید.
مهلت ارسال پاسخ هر شب از 2:30 تا قبل از اذان صبح باشد.

ین برنامه به تهیه کنندگی آقای احمد عطاریه و خانم عالمی هر شب از ساعت 2:30 بصورت زنده از سیمای مازندران پخش می شود.

@mazandirib
sapp.ir/mazandirib
📍