جهش تولید | جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹

پیام عاشورا - نمایش محتوای خبر

 

 

پیام عاشورا

بیانات استاد «رحیم پورازغدی» درباره «حادثه عاشورا و اینکه پروژه عاشورا یک پروژه عبادی سیاسی بود و این خواست خدا بود که پیام عاشورا عالم گیر شود»