پیاده تا بهشت

برای دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید

http://mazandaran.irib.ir//documents/1006408/22023857/farhangnews_104092-295916-1.jpg?t=1447748141698