نسخه طب سنتی برای ماه رمضان

اینفوگرافیک / نسخه طب سنتی برای ماه رمضان
کسانی که با گرفتن روزه دچار معده درد میشوند موقع سحر مقداری ترنجبین و خاکشیر مخلوط کنند و بخورند و موقع افطار یک لیوان عرق نعناع با نبات یا عسل میل کنند ...

برای دیدن اینفو گرافیک کلیک کنید .