روز پانزدهم ماه محرّم الحرام

فرستادن سرهای مطهر شهدا به سوی شام
بنا بر بعضی اقوال، در این روز سرهای مطهر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را به سوی شام حرکت دادند.
(.وقایع الایام :تتمه محرم،ص۲۸۱٫)