اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۶

جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها در سنندج - نمایش محتوای خبر

 

 

جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها در سنندج

موفقیت همکاران محترم در جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها در سنندج