جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

تنور سرد (ویژه برنامه نوروزی) - نمایش محتوای خبر

 

 

تنور سرد (ویژه برنامه نوروزی)

در جامعه گسترده مازندران شناخت ها از مردان و بانوان موفق و صاحب جایگاه ها در تمامی مباحث اجتماعی بر حسب موقعیت های اداری و کاری شکل می گیرد و به واسطه عدم آشنایی نزدیک از احساسات، نظرات و سلائق فرد مورد نظر اطلاع دقیقی در دست نیست حال آنکه می توان در قالب برنامه ای خاص پرده ها را کنار زد و زوایای جدیدی پیش روی مخاطب قرارداد بدین ترتیب  هم چهره های معروف بی واسطه معرفی اجمالی می گردند و هم لحظاتی شیرین برای مخاطب تلویزیون رقم می خورد . در عصر امروز که به انفجار اطلاعات و اخبار شهره شده به فراخور علاقه مندی هر شخص کانال های جستجو برایش ایجاد می گردد و چه بهتر که از لنز شبکه استانی چنین توجهی صورت پذیرد چرا که اطمینان حاصله را به رسانه ملی افزایش داده و به گونه ای تفکیک شده و طبقه بندی شده با تم هیجان و لذت بصری تقدیم مخاطب می شود .

عوامل برنامه :

تهیه کننده :عباس اسماعیل تبار

کارگردان :بوی افراز