رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

تقدیر از مدیر پژوهش - نمایش محتوای خبر

 

 

تقدیر از مدیر پژوهش

تقدیر از مدیر پژوهش

مراسم تقدیر از مدیر برگزیده و برتر معاونت برنامه ریزی ونظارت مراکز با حضور جناب آقای دکتر دارابی معاون امور استانها در زاهدن