سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

استفاده از اسپند - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

استفاده از اسپند

گل‌های آن درشت و دارای کاسبرگ نازک و گلبرگ بزرگ برنگ سفید مایل به سبز، میوه آن پوشینه و حاوی دانه‌های متعدد برنگ سیاه است. بو دادن دانه‌های اسفند در نزد برخی جهت جلوگیری از چشم زخم موثر دانسته شده است.
ترکیبات شیمیایی
گیاه اسپند دربردارنده مواد ضد میکروبی از نوع فلاونوئیدها و آلکالوئیدها می‌باشد، که این مواد در بخش‌های مختلف آن (دانه، کالوس و نهال) زیاد یافت می‌شود. از جمله آلکالوئیدهای مهم آن می‌توان به آلکالوئید هارمین، هارمالین، هارمالول و پگانین و آلکالوئیدهای کینازولین اشاره کرد.
خواص دارویی
در طب سنتی از عصاره‌های گیاهی اسپند جهت افزایش ترشح شیر، دفع ترشح شیر، دفع کرم‌های روده، درمان روماتیسم، افزایش قدرت جنسی و نیز به عنوان یک مسکن جهت رفع درد معده بکار می‌رفت.
در تحقیقات آزمایشگاهی که از عصاره اسپند جهت از بین بردن میکروب‌ها استفاده شده‌است. عصاره‌های حاصل از کالوس خواص ضد میکروبی در برابر میکروب‌هایی نظیر استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کولی و کاندیداآلبیکانس را نشان داده‌است.
به تازگی آلکالویید های بتاکاربولین موجود در گیاه و دانه های اسپند بدلیل خاصیت ضد تومور (ضد سرطان) آن مورد توجه قرار گرفته اند.

 

The use of antibacterial
Antibacterial plant height of 30 to 50 cm in length. It looks like the plant has green leaves with narrow and irregular divisions. Sepals and petals are thin and have large flowers are large, red, white, green, red, black fruit capsule containing numerous seeds. Roasting the seeds in March in order to avoid some of the known wound.
Chemicals
Flavonoids and alkaloids of Peganum contains antimicrobial agents, which in different parts of the material (seeds, seedlings and callus) found much. Among the major alkaloid harmine alkaloids can, Harmalyn harmalol and Pganyn and alkaloids Kynazvlyn noted.
Medicinal Properties
In vitro studies of antibacterial extract is used for removing microbes. Callus extracts from microbes such as antimicrobial properties against Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Kandydaalbykans shown.
Recently Btakarbvlyn alkaloids in plants and seeds for antibacterial properties, anti-tumor (anti-cancer) that have been considered.تازه ها