22 بهمن 1357 (یک شنبه)

  • اخطار شدید امام خمینی : دستو جهاد هنوز صادر نکرده ام ولی تصمیم آخر را می گیرم.
  • امام : اعلامیه حکومت نظامی خدعه و خلاف شرع است به آن اعتنا نکنید.
  • مردم برای دفاع از انقلاب در سراسر شهر سنگر بسته اند
  • کلانتری ها تصرف شدند
  • بازرگان: اعلامیه فرمانداری نظامی توطئه علیه انقلاب است
  • بختیار: من برای مذاکره آماده هستم
  • نخست وزیری،مجلس شورای ملی ،مجلس سنا،ژاندارمری،شهربانی و رادیوتلویزیون سقوط کرد.
  • شاه در مراکش استعفا داد.
  • نصیری و رحیمی دستگیر می شوند.
  • اعلامیه شورای عالی ارتش: ارتش از تمام خواسته های ملت پشتیبانی می کند.