وقایع روز یازدهم محرم

آغاز حركت اسرا و اهل بيت امام حسين به شام (61 ق)
با پايان يافتن روز دهم محرم سال 61 قمرى و شهادت امام حسين(عليه السلام) و ياران با وفايش، يزيديان به غارت كاروان حسينى پرداختند. آنان خيمه هاى امام را سوزانده و از به يغما بردن جزئى ترين وسايل دريغ نكردند. سر انجام كاروان امام حسين(عليه السلام) اين بار به رهبرى امام سجاد(عليه السلام) و حضرت زينب كبرى در شامگاه روز يازدهم محرم به طرف كوفه حركت داده شدند و نهضت حسينى، به شكلى ديگر ادامه يافت. هر چند دشمن توانسته بود نيروهاى امام را در ظاهر شكست دهد، ولى رسوايى هاى حكومت جور بنى اميه و افشاگرى هاى امام سجاد(عليه السلام) و حضرت زينب روى امويان را در تاريخ سياه كرد و قيام امام حسين(عليه السلام) و راه پاك او را جاودانه ساخت.