جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

مراسم سوگواری در شب دوم ماه محرم - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

مراسم سوگواری در شب دوم ماه محرم

مراسم سوگواری در شب دوم ماه محرم
در تکیه تاریخی حصیرفروشان بابل

 عکس از صمد صالح طبری
12مهر95