سوال برنامه "مهمان خدا" 15 /97/03

سوال برنامه "مهمان خدا" ویژه برنامه افطار روز سه شنبه 15 خرداد

ستاد اقامه نماز استان مازندران:

مسافری با قصد ماندن ۱۰ روز به شهری وارد می شود و قبل از خواندن اولین نماز چهار رکعتی از قصد خود برگردد تا وقتی آنجاست:
1. باید نمازش را کامل به جای آورد
۲. نمازهایش را شکسته به جای آورد
۳. دوباره قصد۱۰ روز کند

پاسخ صحیح را به شماره 3000154 پیامک نمایید.

مهلت ارسال پاسخ هر شب از شروع برنامه تا غروب فردا می باشد.
این برنامه به تهیه کنندگی خانم رقیه یحیی زاده هر روز ساعت 19 به صورت زنده از سیمای شبکه مازندران پخش می شود.

sapp.ir/mazandirib✅