سوال برنامه "مهمان خدا" (1397/03/18)

??سوال برنامه "مهمان خدا" ویژه برنامه افطار روز جمعه 18 خرداد

ستاد اقامه نماز استان مازندران:

حکم خواندن نماز در ملکی که با پول حرام مانند ربا.رشوه و یا بدون پرداخت خمس یا زکات تهیه شده است چیست?
الف. مباح است
ب. مکروه است
ج. باطل است

پاسخ صحیح را به شماره 3000154 پیامک نمایید.

مهلت ارسال پاسخ هر شب از شروع برنامه تا غروب فردا می باشد.
این برنامه به تهیه کنندگی خانم رقیه یحیی زاده هر روز ساعت 19 به صورت زنده از سیمای شبکه مازندران پخش می شود.

sapp.ir/mazandirib◀