رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

سیره حکومتی امام مهدی علیه السلام - نمایش محتوای تولیدات فضای مجازی

 

 

سیره حکومتی امام مهدی علیه السلام

سیره حکومتی امام مهدی علیه السلام

سیره حکومتی امام مهدی علیه السلام

در توصیف ویژگی های حکومتی امام مهدی علیه السلام مطالب زیادی وارد شده است. برخی از روایات به ویژگی های کلی حکومت آن حضرت تصریح دارد؛ برای مثال نقل شده که آن حضرت همان گونه عمل خواهد کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم عمل می کردند و تک تک احکام و ارزش های قرآن را در سرتاسر جهان حاکمیت خواهد بخشید. در برخی دیگر از روایات به نکات دقیق عملکردهای آن منجی جهانی اشاره شده است؛ به عنوان نمونه در دسته ای از روایات آمده است:

«با مردم و مخصوصا توده های محروم بسیار کریمانه و با محبّت رفتار خواهد کرد؛ اما با مسئولان و کارگزاران بسیار دقیق خواهد بود و کوچک ترین تخلف آنها را بدون دلیل نخواهد پذیرفت. اموال را به صورت مساوی و به عدالت در میان همه مردم تقسیم خواهد کرد و کسی را بر کس دیگر امتیاز نخواهد داد. در داوری به قدر سرسوزنی بر کسی بیداد روا نخواهد کرد. امام زمان علیه السلام میزان عدل را در میان مردم آن چنان مستقر خواهد ساخت که هیچ کس نتواند به دیگری ستمی روا دارد».جدیدترین تولیدات